Sergi

“ARŞİVİM NEREDE?”

52 kadın özel arşivini, yer aldığı kurum, bağış süreci, barındırdığı malzeme, belgelerin kapsadığı dönem, arşiv üzerinde yürütülen kataloglama ve dijitalleştirme çalışmalarını içeren metin ve görsellerden oluşan bir sergi düzenlenecektir.

Sergi Küratörü: Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Sözen (Beykoz Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi )